would kullanımı örnek cümlelerle

would kullanımı örnek cümlelerle

WOULD

Aşağıdaki kullanımlarından da anlaşılacağı gibi, her zaman will’in geçmiş biçimi olarak kullanılmaz. Olumsuz biçimi would not olabileceği gibi wouldn’t olarak da kaynaştırma yapılır. Soru yapılacağı zaman would cümlenin başına getirilir. Olumlu cümlelerde özneye ‘d biçiminde kaynaştırma yapılır:


1. Rica ve isteklerde:

Would you pay me in cash, please?
Nakit ödeyebilir misiniz lütfen?


If you would just wait a moment, I’ll see if I can find her.
Bir dakika beklerseniz, bir bakayım onu bulabilecek miyim?


2. Teklif ya da davetlerde:

Would you like a sandwich?
Sandviç ister misiniz?


Would you like me to come with you?
Sizinle gelmemi ister misiniz?


3. Geçmişte alışkanlıklarda:

When we were children, we would go to the cinema every week.
Çocukken her hafta sinemaya giderdik.


Bu kullanımda would, used to anlamındadır. Ancak fiil, durum bildiren bir fiilse (have gibi) yalnızca used to kullanılır:

I used to have an old bike.
Eski bir bisikletim vardı. (= I would have … denmez)


4. Dolaylı anlatımda (reported speech) will yerine:

‘I’ll see you again tomorrow.’ He said he would see me again the next day.
‘Yarın tekrar görüşürüz.’ Ertesi gün tekrar görüşeceğimizi söyledi.


5. Olasılıklarda:

‘The guy on the phone had an Australian accent.’ ‘That would be Tom, I expect.’
‘Telefondaki çocuğun Avustralya aksanı vardı.’ ‘Bence o Tomdu.’


6. Önerilerde:


Wouldn’t it be nice to go to the seaside?
Deniz kıyısına gitmek iyi olmaz mıydı?

7. Geçmişte gerçekleşmeyen durumları anlatırken:

The car wouldn’t start this morning.
Araba bu sabah çalışmadı.