What else kullanımı

What else kullanımı

What : Şaşkınlık belirtir. Nelerin. Hangi. Ne kadar çok (şaşkınlık). Neyi. Ne. Nasıl.

Else : Başka. Daha. İlaveten. Daha başka. Ayrıca. Başka zaman. Aksi takdirde. Başkaca. Yoksa. Yahut.

What a beauty : Ne güzellik!. Vay be!. Çok güzel!. Müthiş! (muhteşem bir performansın ardından söylenir). Harika!.

What a bind : Allah'ın belası.

What a bore : Ne kadar sıkıcı!.

What a day : Ne gün ama. Amma gündü. Ne gündü ama. Bugün sıra dışı bir gündü.

kaynak: http://nedir.ileilgili.org/what+else-nedirnedemek-ileilgili-bilgiler.html
English: Ali doesn't know what else to do. 
Turkish: Ali başka ne yapacağını bilmiyor.

English: Ali didn't know what else to say. 
Turkish: Ali başka ne söyleyeceğini bilmiyordu.

English: Ali didn't say what else might be in it. 
Turkish: Ali onun içinde başka ne olabileceğini söylemedi.

English: Ali didn't say what else he had to do. 
Turkish: Ali başka ne yapması gerektiğini söylemedi.

English: Ali didn't know what else to do. 
Turkish: Ali başka ne yapacağını bilmiyordu