Try ile ilgili cümleler

Try ile ilgili cümlelerTry dan sonra to yerine çoğunlukla and … yapısını kullanırız:

Try and eat something – you’ll feel better if you do.
Bir şeyler yemeye çalış – yersen kendini daha iyi hissedersin.

I’ll try and phone you tomorrow morning.
Sana yarın sabah telefon etmeye çalışırım.

Bu yapı sadece fiillerin yalın hâlleriyle kullanılır. Tries, trying, was sure ya da waited biçiminde kullanılmaz:

Try and eat something.
Bir şeyler yemeye çalış.

I tried to eat something.
Bir şeyler yemeye çalıştım. (I tried and ate something denmez.)

We waited to see what would happen.

Ne olacağını görmek için bekledik. (We waited and saw… denmez.)