Trip ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Trip ile ilgili cümlelerTrip, daha çok iş ya da eğlence amacıyla gidilmiş bir geziyi anlatır

I’m going on a business trip next week.

Haftaya iş gezisine çıkıyorum.

John’s school is organising a skiing trip to the Alps.

John’un okulu, Alpler’e bir kayak gezisi düzenliyor.

Şu iki cümleyi karşılaştıralım

How was your journey? ~ The train broke down.

Yolculuğunuz nasıldı? ~ Tren bozuldu.

How was your trip? ~ Successful.

Geziniz nasıldı? ~ Başarılı.

Ayrıca, çok ciddi bir amacı olan, çok zorlu geçen ya da çok uzun süren yolculuklar için trip kelimesi pek kullanılmaz

In 1863 the President travelled to Dakota to make peace with the Indians.

1863’te başkan, kızılderililerle barış yapmak için Dakota’ya gitti. (… made a trip to Dakota … denmez)

Amundsen made his journey to the South Pole in 1911.

Amundsen, 1911’de güney kutbuna seyahat etti. (Amundsen made his trip to the South Pole … denmez)