travel ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

travel ile ilgili cümleler

“Gezi, seyahat, yolculuk” anlamlarına gelir ve sayılamayan bir isimdir:

My interests are music and travel.
İlgi alanlarım, müzik ve seyahattir.

Bu kelimenin çoğul hali de zaman zaman kullanılır:

He wrote a book about his travels in the Alps.
Alpler’deki seyahatleriyle ilgili bir kitap yazdı.