too ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

too ile ilgili cümleler
‘Çok, aşırı, fazla’ anlamlarına gelen too sözcüğü, too+sıfat/zarf yapısında ‘…mayacak kadar …’ anlamında farklı kullanılır. Yapının arkasından to ve gerekli fiilin yalın hâli gelir. Cümle olumlu kurulur ama anlamda olumsuzluk vardır:

The coffee is too hot to drink.
Kahve, içilemeyecek kadar sıcak.

I was too excited to sleep.
Uyuyamayacak kadar heyecanlıydım.

It’s too cold to sit outside.
Hava, dışarıda oturulamayacak kadar soğuk.

The table is too heavy to carry.
Masa, taşınamayacak kadar ağır.

Bu yapı içine for me/him/them … gibi ifadeler de eklenebilir:

The table is too heavy for me to carry.
Masa, taşıyamayacağım kadar ağır.


Too sözcüğü, much ve many sözcükleriyle de kullanılır. Much’tan sonra sayılamayan bir isim, many’den sonra sayılabilen çoğul bir isim getirilir:

There was too much snow for me to go walking.

Yürüyüş yapamayacağım kadar çok kar vardı.