Permissible ile ilgili cümleler

Permissible ile ilgili cümleler1) Permissible, “izin verilebilen, müsaade edilen, makul, kabul edilebilir” demektir:

Is it permissible to park my car here?
Arabamı buraya park edebilir miyim?

They have agreed on a permissible level for vehicle exhaust emissions.
Araçların egzoz emisyonları için izin verilebilir/makul/kabul edilebilir bir seviyede anlaştılar.

2) Permissive ise, başkalarının onaylamadığı konularda “hoşgörülü, serbest” anlamına gelir:

It is a very permissive school where the children are allowed to do whatever they like.
Burası, çocukların istediklerini yapabildikleri çok hoşgörülü/serbest bir okul.

I wish my parents had a more permissive attitude towards smoking.
Keşke annemle babamın, sigaraya karşı daha hoşgörülü bir tavırları olsa.