Past perfect continuous tense konu anlatımı

Past perfect continuous tense konu anlatımı


 Bu dersimizde, Past perfect Continuous tense konusunu işleyeceğiz. Bu zaman geçmişte yapılmakta olan bir işin sürekliliğini anlatır. Söz konusu eylem/iş, geçmişte belli bir andan yine geçmişte başka bir ana kadar sürekli yapılmıştır.

FORMÜL:

 

Tüm Özneler + had + been + VERBing (yani fillerin ing almış halleri)

 

Olumlu cümle yapısı                  

Özne

Yardımcı Fiil

Fiil + ing takısı

 

I

Had been

working

 

You

Had been

He /She /It /Birol /Zeynep

Had been

We

Had been

You

They

I had been working – Çalışmaktaydım/Çalışıyordum

 

Olumsuz cümle yapısı

Özne

Yardımcı Fiil NOT

Fiil + ing takısı

 

I

had not been

(hadn’t been)

working

 

You

had not been

(hadn’t been)

He /She /It / Birol /Zeynep

had not been

(hadn’t been)

We

had not been

(hadn’t been)

You

They

I hadn't been working -  Çalışmamaktaydım/Çalışmıyordum

 

Olumsuz cümle yapısı

Yardımcı Fiil

Özne + been

Fiil + ing takısı

 

Had

been

working

 

Had

You been

Had

He /She /It Ali / Birol /Zeynep been

Had

We been

You been

They been

Had I been working? -  Çalışmaktamıydım/Çalışıyor muydum?

 

 

Zaman İfadeleri:

 

For – Şu kadar zaman süre içinde dahilinde anlamı vardır bu yapı ile.

Since – Şu zamandan beri, şu tarihten beri.

The whole…. - Bütün gün/ay/yıl.

All day – Bütün gün.

 

Konunun içeriğini, formül ve cümle yapılarını gördükten sonra, bu zamanın kullanım alanlarını, örnek cümlelerimizle çalışarak,konuyu pekiştirelim.

 

Geçmişte yapılmakta olan bir işin sürekliliğini bu zaman ile anlatırız. Söz konusu eylem, geçmişte belli bir andan yine geçmişte başka bir ana kadar sürekli yapılmıştır.

 

They had been working hard by the time they saved enough money.

 

Yeterli para biriktirinceye kadar sıkı çalışmaktaydılar.

 

Yağmur had been waiting at the bus stop for two hours when the bus finally came.

 

Yağmur otobüs sonunda geldiğinde iki saattir durakta beklemekteydi.

 

I had been playing PlayStation game when my mom called me.

 

Annem beni çağırdığında PlayStation oynamaktaydım.

 

She went to the doctor as she hadn’t been feeling well for a long time.

 

Doktora gitti çünkü uzun zamandır iyi hissetmiyordu/hissetmemekteydi.

 

Zeynep couldn’t answer the teacher. She hadn’t been listening.

 

Zeynep öğretmene cevap veremedi. Dinlemiyordu/dinlememekteydi.

 

Had you been waiting long when she arrived?

 

O geldiğinde uzun zamandır bekliyor muydun/beklemektemiydin?

 

Had she been working hard by the time she saved money?

 

Para biriktirene kadar sıkı çalışıyor muydu/çalışmaktamıydı.

 

Dolaylı anlatımda (reported speech)  past continuous tense ile  present perfect continuous tense yerine kullanılır.

 

Birol said ‘I have been living here for ten years’.

Birol said that he had been living there for ten years.

Birol, on yıldır orada oturduğunu söyledi.

 

Non-Progressive Verbs (ing takısı almayan fiiler) ile birlikte kullanılmaz.

 

They had believed him; but in fact, he was a big liar.

Onlar ona inanmışlardı, fakat gerçekte o büyük bir yalancıydı.