Loudly ile ilgili cümleler

Loudly ile ilgili cümleler√ Loudly, “yüksek sesle, bağıra bağıra, gürültülü” anlamındadır:

They were talking so loudly I couldn’t hear anything.
Öyle yüksek sesle/bağıra bağıra konuşuyorlardı ki hiçbir şey duyamadım.

√ Aloud ise daha çok read ve think fiilleriyle kullanılır. “Bağırarak” anlamında değil, “başkalarının duyacağı kadar sesli” anlamındadır:

He read the letter aloud to us.
Mektubu bize yüksek sesle okudu.

What did you say? __ Oh, nothing. I was just thinking aloud.
Ne dedin? __ Aa, hiçbir şey. Sadece sesli düşünüyordum.