Linking words konu anlatımı

Linking words konu anlatımıBir fiili normal olarak bir zarf niteler. Ancak İngilizcede bazı fiiller vardır ki bunları zarf değil sıfat niteler. Bu sözcüklere linking verbs ya da copular verbs denir. Bu fiiller aşağıda gösterilmiştir:

                      
be, become, seem, look, taste, smell, appear, sound, get, feel

Burada bir konuyu hatırlatmakta yarar var. Yukarıdaki fiillerin bazıları, anlamlarına göre bazen bir zarf ile bazen de bir sıfat ile nitelenebilir. Yani bazen normal bir fiil bazen de linking verb olabilirler. Şimdi konuyu örneklerle açıklayalım:

If you look carefully, you can just see our house from here.
Dikkatli bakarsan bizim evi buradan görebilirsin. (Look fiili, carefully zarfı ile nitelenmiştir. Buradaki anlamı ‘bakmak’tır ve normal bir fiildir.)

You look happy. (You look happily denmez.)
Mutlu görünüyorsun. (Bu cümlede look fiili ‘görünmek’ anlamındadır ve bu anlamda linking verb olduğu için zarfla değil sıfatla nitelenmiştir.)

Dinner smells good.
Yemek güzel kokuyor.

You seem unhappy.
Mutsuz görünüyorsun.

Bunların dışında başka fiiller de (sit, stand, grow, keep, turn, lie, fall, go, run, come, remain) bazen sıfatlarla kullanılır. Eğer cümledeki fiili değil de özneyi niteliyorsak, zarf yerine sıfat kullanırız:

He sat motionless waiting for their decision.
Hareketsiz oturmuş onların kararını bekliyordu.

The old woman fell unconscious on the floor.
Yaşlı kadın kendinden geçerek yere düştü.

The management remained hopeful that an agreement could be reached.
Yönetim, bir anlaşmaya varılabileceği konusunda umudunu korudu.

The handle has come loose.
Sap gevşedi.

The river ran dry.
Nehir kurudu.

The old man went bald.
Yaşlı adamın saçı döküldü.