less ile ilgili cümleler

less ile ilgili cümleler√ İki kelime less ve Fewer “daha az” anlamına gelir. Less kelimesi, little kelimesinin üstünlük hâli (comparative) olup özellikle sayılamayan isimlerden önce kullanılır. Fewer ise, few kelimesinin üstünlük hâli olup çoğul isimlerden önce kullanılır:

I earn less money than a postman.
Postacıdan daha az (para) kazanıyorum.

I’ve got fewer problems than I used to have.
Eskiden olduğundan daha az sorunum var.

Özellikle teklifsiz dilde less, sayılamayan isimlerin yanı sıra çoğul isimlerle de yaygın olarak kullanılır:

I’ve got less problems than I used to have.
Eskiden olduğundan daha az sorunum var.

√ Less of ile fewer of ifadeleri, the, this, my gibi kelimelerden ve zamirlerden önce kullanılır:

I’d like to spend less of my time answering e-mails.
Zamanımın daha azını e-postalara cevap vererek geçirmek isterim.

At the college reunions, there are fewer of us each year.
Üniversite arkadaşlarımızla bir araya geldiğimiz toplantılarda her yıl azalıyoruz.

Eğer söz konusu isimden önce başka bir kelime yoksa of kullanılmaz:

If you want to lose weight, eat less food.
Kilo vermek istiyorsan daha az yemek ye. (… less of food denmez)

Fewer people make their own bread these days.
Bugünlerde daha az kişi kendi ekmeğini yapıyor. (Fewer of people… denmez)

√ Eğer cümlenin anlamı açıksa less ve fewer’dan sonra isim yazılmayabilir:

Some people go to church, but less/fewer than 20 years ago.
Bazı insanlar kiliseye gidiyor ama 20 yıl öncesine göre daha az insan gidiyor.

Less, zarf olarak da kullanılabilir:

I worry less than I used to.
Eskiden olduğundan daha az endişeleniyorum artık.

√ Lesser, “daha az, daha küçük, daha önemsiz” anlamındadır:

officers of lesser rank
düşük rütbeli subaylar

matters of lesser importance
daha önemsiz konular

the lesser of two evils
kötünün iyisi, ehvenişer

a lesser-known writer
çok tanınmayan yazar