İngilizce Singular Plural Tekil / Çoğul Konu Anlatımı ~ birolcakir.net

İngilizce Singular Plural Tekil / Çoğul Konu Anlatımı Bu dersimizde İngilizcedeki tekil çoğul yapısını işleyeceğiz. Türkçemizde konuşurken bu konuya hiç dikkat etmemişizdir. Yani Türkçemizde ler/lar gibi sondan eklemeler ile isimleri çoğul yapabiliyoruz. Ancak İngilizcede durum biraz farklıdır. Her zaman dediğim gibi, panik yapmanıza gerek yok sistemli, bilimsel ve düzenli çalışırsanız, bu konuyuda kalıcı olarak öğrenebilirsiniz.

Şimdi konuya balıklalama dalış yapalım.

 

İngilizcede, Düzenli isimler ve Düzensiz isimler sonundaki sesli veya sessiz harfe göre veya sondaki harften bir önceki harfin sesli sessiz oluşundan etkilenerek, tekil çoğul kuralı uygulanır.  Bu yapıda uymamız ve bilmemiz gereken kurallar vardır. Gelin şimdi bu kuralları, açık ve net şekilde, anlayabileceğimiz formüllerle inceleyelim.

Düzenli İsimler

-s, -es, -ies takıları

Yukarıda da bahsettiğim gibi İngilizcede kelimeleri çoğul yapmak için kelimelerin sonlarına, kelimenin bittiği son harf ya da heceye göre farklı takı ekleri getirilir.

-s takısı

Sonu sessiz ya da tek bir sesli ile biten kelimelerin sonuna –s takısı getirilir. İngilizcede kelimeleri çoğul yapmakta kullanılan en yaygın yöntem budur.

Flower (çiçek)

Flowers

Cup (fincan)

Cups

Paper (kağıt)

Papers

Headphone (kulaklık)

Headphones

 

Sonu –f ve -ef ile biten sözcüklerin sonundaki –f düşer, yerini –ve takısı alır, sonuna tekrar –s takısı eklenerek çoğul yapılır.

Leaf (yaprak)

Leaves

Shelf (raf)

Shelves

Knife (bıçak)

Knives

 

-es takısı

Sonu –sh, -x, -z, -ch, -s ile biten isimleri çoğul yapmada –es takısı kullanılır.

Glass (bardak)

Glasses

Trash (çöp)

Trashes (çöpler)

Search (arama)

Searches

Fox (tilki)

Foxes

Quiz (ara sınav)

Quizzes

-ies takısı 

Sonu -y ile biten isimleri çoğul yapmada -ies takısı kullanılır ve sondaki -y eki düşer!

Selfy (poz)

Selfies

Candy (şeker)

Candies

 

Eğer sözcükte -y ekinden önce sesli bir harf varsa sondaki -y eki düşmez ve -s takısı alır. 

Boy (erkek)

Boys

Düzensiz isimler

İngilizcede bir takım kelimelerin çoğul ve tekilleri birbirinden farklıdır ve bunların çoğul yapılmasında herhangi bir kural yoktur. Bunlara irregular nouns, yani Düzensiz isimler denir. Bu sözcükleri az sayıdadır ve ezberlemek gerekir.

Düzensiz isimler listesi

Tekil Hali

Çoğul Hali

woman (kadın)

Women (kadınlar)

man (erkek)

Men (erkekler)

foot (ayak)

Feet (ayaklar)

child (çocuk)

Children (çocuklar)

person (kişi)

People (isanlar)

tooth (diş)

Teeth (dişler)

sheep (koyun)

Sheep (koyunlar)

mouse (fare)

Mice (fareler)

shorts (şort)

Shorts (şortlar)

glasses (gözlük)

Glasses (gözlükler)

scissors (makas)

Scissors (makaslar)

Tights, shorts, glasses, scissors İngilizce'de çoğul yazılıp tekil anlam ifade eden kelimelerdir.

Çoğulu ve tekili aynı olan kelimeler

Tekil

Çoğul

Fish (balık)

Fish (balıklar)

Deer (geyik)

Deer (geyikler)

Species (tür)

Species (türler)

Aircraft (savaş uçağı)

Aircraft (savaş uçakları

Jeans (kot pantolon)

Jeans (kot pantolonlar)

Her zaman çoğul olarak kullanılan tekili olmayan bazı isimler.

Oborigines  

Yerli

Police

Polis

Archives

Arşiv

Riches 

Servet 

Savings

Tasarruf

Cattle  

Sığır 

Surroundings

Çevre

Clothes

Giyim 

Outdoors

Dışarısı

Manners

Terbiye

Outskirts

Kenar mahalle

Eaves   

Saçak

Provisions

Erzak

Environs

Çevre

Goods 

Mal

Wages   

Aylık maaş