ingilizce yardımcı filler nelerdir

ingilizce yardımcı filler nelerdir

Birkaç farklı şekilde kullanılabilen İngilizce yardımcı fiiller, aşağıdaki fonksiyonlara sahiptir.
–          Ana fiili veya “hareket fiili”ni destekler.
–          Cümleleri olumsuz hale getirir.
–          Soru sorar.
İngilizce yardımcı fiiller, ana fiil ile beraber tek bir fiil gibidir. Cümlenin doğru olabilmesi için kullanılmaları şarttır. Cümle içinde her zaman yan yana olmaları gerekmez, ama birlikte hareket ederler.
Bir ana fiil veya model fiil olmadan kullanılamazlar. Birlikte bir fiil cümlesi oluştururlar.
yardımcı fiil ana fiil = fiil cümlesi
Örnekler
We could go to the zoo today.
could + go = could go
She did not take the last piece of pizza.
did (not) + take = did not take
Have you been sitting all day?
Have been + sitting = have been sitting
Yardımcı fiiller hangileridir?
23 adet yardımcı fiil var ve bu 23 fiil, iki ana sınıfta toplanabilirler: Ana yardımcı fiiller ve model yardımcı fiiller.
Ana yardımcı fiiller bazı durumlarda ana fiil olarak kullanılabilirler. Yardımcı fiil olarak, birçok görevleri vardır.
–          Zaman kipini belirtmek (Therese is late to the party. She will be here in 30 minutes. Shehas taken the dessert with her).
–          Cümleyi edilgen hale getirmek (Honey is made by bees).
–          Cümleyi olumsuz hale getirmek (Charles does not want honey in his tea).
–          Soru sormak. (Do you want milk in your tea?)
–          Vurguyu göstermek (Yes, I do want milk).
–          Ana fiil yerine geçmek (Franz runs faster than Henrik does run).
Model yardımcı fiiller, ana fiilin anlamını niteler veya değiştirir. Şunları ifade etmek de kullanılabilirler…
–          Gereklilik (I must go to the shop tonight.)
–          Olasılık  (Rheaume could buy a new phone at the mall.)
–          Yeterlik (I can play the violin.)
23 Yardımcı Fiil
Primary
–>
–>
Modal
–>
–>
be
have
do
could
may
will
being
has
does
would
might
can
been
had
did
should
must
shall
am
are
was
were