ingilizce sıfatlar

ingilizce sıfatlar

1
abrupt
 ani, sert
2
abruptly
 aniden, birden bire
3
absolutely
 kesinlikle
4
absorbing
 sürükleyici (roman vb)
5
absorptive
 emici
6
abstract
 soyut
7
absurd
 gülünç, saçma ( ridiculous)

8
abundant
 bol, bereketli
9
abusive
 bozuk
10
acceptable
 makul, Kabul edilebilir
11
accessible to
 erişilebilir, ulaşılabilir
12
accidental
 rastlantı olarak, kazaile
13
accurate
 yanlışsız , eksiksiz
14
addicted
 tiryaki, bağımlı
15
addictive
 bağımlılık yapan
16
additional
 ilave
17
adequate
 yeterli (sayıda/miktarda)
18
adhesive
 yapıştırıcı, tutkal
19
adventurous
 maceralı, sürükleyici
20
adverse
 ters, zıt, kötü
21
affectionate
 (1) şefkatli (2) sevecen (kedi vb)
22
affluent
 zengin
23
aggressive
 saldırgan
24
alert
 uyanık, dikkatli, tetikte
25
alert
 uyanık, tetikte
26
altruistic
 fedakar
27
amazing
 şaşırtıcı, muhteşem
28
ambitious
 (1) hırslı (2) iddialı
29
ample
 bol, bereketli
30
ancestor
 ata, cet
31
annoying
 sinir bozucu
32
anxious
 endişeli
33
apparent
 bariz, belli
34
appropriate for
 uygun, elverişli
35
approximate
 yaklaşık, takribi
36
capricious
 kaprisli
37
arable
 verimli (toprak)
38
arid
 kurak, çorak
39
arrogant
 kibirli
40
artificial
 suni, yapay
41
assassin
 katil
42
attractive
 çekici, cazip
43
aware of
 bilincinde, farkında
44
awful
 korkunç, berbat
45
awkward
 (1) tuhaf, garip (2) sakar
46
bare
 çıplak, yalın
47
barren
 kurak, çorak (  arid)
48
baseless
 temelsiz, asılsız
49
belligerent
 savaşçı
50
beneficial to
 karlı, faydalı
51
bewildering
 afallatıcı, şaşırtıcı
52
biased against
 ön yargılı
53
bitter
 acı
54
blind
 kör
55
blunt
 1. kör  ( bıçak vb ) 2. kaba , dobra ( insan)
56
blurry
 bulanık (görüntü)
57
boastful
 övüngen, kendini beğenmiş
58
bold
 cesur
59
boring
 sıkıcı
60
braggart
 ukala, kendini beğenmiş
61
brave
 cesur
62
brief
 kısa, öz
63
bright
 parlak
64
brilliant
 harika, mükemmel
65
brittle
 (1) nazik, kırılgan (2) gevrek
66
broad
geniş
67
brutal
 zalim, acımasız
68
bulky
 hantal, çok yer kaplayan
69
bumpy
 engebeli arazi
70
busy
 meşgul, yoğun
71
calm
 sakin
72
candid
 açık sözlü ( outspoken)
73
capable of 
 yetenekli , kapasiteli
74
captivating
 büyüleyici, nefes kesici
75
carefree
 vurdumduymaz
76
caring
 duyarlı, umursayan
77
casual
 (1) sıradan (2)havadan sudan
78
catastrophic
 felaket, korkunç
79
cautious
 dikkatli, uyanık
80
celebrity
 ünlü
81
certain
 kesin
82
charitable
 hayırsever, yardımsever
83
charming
büyüleyici, muhteşem
84
cheerful
 neşeli
85
chilly
 soğuk
86
clever
 zeki
87
clumsy
 sakar
88
coarse
 kaba, pürüzlü
89
coherent
 uyumlu, ahenkli
90
coincidental
 tesadüfi
91
comfortable
 konforlu, rahat
92
common
 (1) ortak (2) sıradan, yaygın
93
complicated
 karmaşık
94
composed
 soğuk kanlı ( cool)
95
comprehensive
 kapsamlı, detaylı
96
compulsory
 zorunlu
97
conceited
 kibirli, burnu havada
98
concerned about
 endişeli
99
concerned with
 ilgili, meraklı
100
conclusive
 kesin, net ( decisive)
101
concrete
 somut
102
confident
 kendinden emin
103
confined to
 sınırlı
104
confused
 kafası karışmış
105
congested
 (1) kalabalık (2) tıkanmış
106
conscious of
 bilincinde, farkında
107
considerable
 önemli/büyük ölçüde
108
considerate
 düşüncel, nazik
109
consistent with
 tutarlı
110
constant
 sürekli, devamlı
111
contagious
 bulaşıcı (hastalık)
112
contestant
 yarışmacı
113
controversial
 tartışmalı
114
convincing
 ikna edici
115
cool
 (1) serin (2) soğuk kanlı
116
correct
 doğru, yanlışsız
117
corrupt
 rüşvetçi, ahlaksız
118
cost-effective
 masrafına, zahmetine değen, ucuza gelen
119
costly
 pahalı, maliyeti çok
120
counterfeit
 sahte
121
courageous
 cesur ( brave)
122
cowardly
 korkak
123
credulous
 saf, kolay kanan
124
criminal
suçlu
125
crowded with
 kalabalık
126
crucial to
 çok önemli ( vital)
127
cruel
 zalim
128
cunning
 kurnaz ( crafty)
129
curable
 tedavisi mümkün (hastalık)
130
curative
 şifalı
131
curious
 (1) meraklı (2) ilginç
132
curly
 kıvırcık
133
cute
 şirin, sevimli
134
cynical about
 şüpheci, inanmayan
135
dazzling
 göz kamaştırıcı
136
deaf
 sağır
137
decent
 uygun, münasip
138
decisive
 kesin, net ( conclusive)
139
dedicated to
 kendini adamış
140
deep
 derin
141
defective
 kusurlu, defolu
142
deficient (in)
 yetersiz
143
definite
 kesin
144
deliberate
 kasıtlı ( intentional)
145
delicate
 hassas, nazik
146
delicious
lezzetli ( tasty)
147
delightful
 zevkli, hoş
148
demanding
 zor zahmetli iş
149
dense
 yoğun
150
deprived of
 yoksun, mahrum
151
descendant
 torun
152
desirable
 arzu edilir, istendik
153
desperate
 umutsuz
154
deteriorating
 gittikçe kötüye giden
155
determined
 karalı
156
devoid of
 yoksun, mahrum
157
devoted to
 kendini adamış
158
diligent
 titiz, hassas
159
dim
 loş (ışık)
160
diplomatic
 kurnaz, akıllı
161
disabled
 skat, özürlü
162
disagreeable
 geçimsiz/huysuz kişi
163
disappointed
 hayal kırıklığa uğramış
164
disastrous
 korkunç, felaket
165
discouraging
 cesaret kırıcı
166
discriminated against
 ayrımcılığa uğramış
167
disdainful
 hor gören, küçümseyen
168
disgusting
 iğrenç, tiksindirici
169
disposable
 tek kullanımlı (jilet vb)
170
disruptive
 (1) huzur bozan (2) ders kaynatan (öğrenci)
171
distinct
 farklı, belirgin
172
disturbing
 rahatsız edici
173
diverse
 farklı, çeşitli
174
dizzy
 başı dönen
175
docile
 uysal, evcil
176
domesticated
 evcil hayvan 
177
dormant
 (1) sönmüş (volkan) (2) kış uykusuna yatmış (hayvan)
178
doubtful
 şüpheli
179
dreadful
 korkunç
180
dreary
 kasvetli, sıkıcı
181
drunk
 sarhoş
182
dull
 (1) kasvetli (2) geri zekalı
183
durable
 dayanıklı
184
dutiful
 itaatkar ( obedient)
185
eager for
 hevesli ( keen on)
186
eccentric
 tuhaf
187
economic
 ekonomik
188
edible
 yenilebilir yemek
189
effective
 etkili
190
elaborate
 ayrıntılı, detaylı
191
embarrassed
 yerin dibine girmiş, utanmış
192
emphatic
 vurgulu
193
empty
 boş
194
endemic to
 yöreye has
195
enigmatic
 bilmecemsi
196
enormous
 kocaman
197
enthusiastic about
 hevesli
198
entire
 tüm, bütün
199
epidemic
 salgın (hastalık vb)
200
essential
 temel, esas, çok önemli
201
eternal
 sonsuz, ebedi, ölümsüz
202
even
 pürüzsüz, eşit
203
exactly
tam olarak
204
exaggerated
 abartılı  X  (plain)
205
excellent in/at
 mükemmel
206
exceptional
 sıra dışı, olağanüstü
207
excessive
 aşırı derecede
208
exciting
 heyecanlandırıcı
209
exclusive
  özel
210
exhausted
 çok yorgun, bitkin
211
expensive
 pahalı
212
extensive
 kapsamlı, detaylı
213
external
 harici, dış
214
extra
 fazla
215
extraordinary
 sıra dışı, olağanüstü
216
extravagant
 müsrif , israfçı
217
extreme
 aşırı, uç noktada
218
extrovert
 cana yakın , girişken
219
fabulous
 muhteşem
220
fair
 (1) adil, eşit (2) açık tenli
221
faithful to
 sadakatli, vefalı
222
fake
 sahte
223
fallacious
 aldatıcı, sanal
224
famous for
 ünlü
225
fascinating
 büyüleyici
226
fastidious
 nazlı
227
fatal
 ölümcül (yara vb)
228
fatigued
 yorgun ( exhausted)
229
faulty
 hatalı, kusurlu
230
favourable
  olumlu, iyi
231
feasible
 yapılabilir
232
fertile
 (1) verimli (toprak) (2) doğurgan (kadın)
233
fierce
 (1) azgın (2) cetin (rekabet)
234
firm
 sert/sıkı bir şekilde
235
fizzy
 asitli (soda vb)
236
flat
 düz
237
flawless
 kusursuz
238
flimsy
 dayanıksız
239
fond of
 düşkün, tutkulu
240
foolish
 aptal
241
forgetful
 unutkan
242
fortunate
talihli, şanslı ( lucky)
243
fragile
 kırılgan, hassas, narin
244
frank
 dürüst, samimi
245
fruitful
 verimli
246
fruitless
 verimsiz
247
frustrated
 hayal kırıklığına uğramış
248
fundamental
 temel, esas
249
furious
 kızgın, öfkeli
250
futile
 boşuna, boş yere
251
fuzzy
 tüylü
252
generous
 cömert
253
genius
 dahi, üstün zekalı
254
genuine
 (1) hakiki (2) samimi, içten
255
gigantic
 devasa
256
glad
 memnun, hoşnut
257
gloomy
 loş, az ışıklı
258
gossip
 dedikoducu
259
graceful
 zarif
260
gradual
 dereceli olarak, yavaş
261
grateful
 minnettar ( thankful)
262
greedy
 aç gözlü
263
guilty of
 suçlu
264
gullible
 saf insan ( credulous)
265
handsome
 yakışıklı
266
handy
 kullanışlı, yararlı
267
haphazard
 rasgele, tesadüfi
268
happy
 mutlu
269
hard – working
 çalışkan
270
hard
 sert, katı
271
harmful
 zararlı
272
harmless
 zararsız
273
harsh
 sert
274
hasty
 telaşlı
275
hazardous
 tehlikeli ( dangerous)
276
healthy
 sağlıklı
277
healthy
 sağlıklı
278
heavy
 ağır
279
helpless
 çaresiz
280
hesitant about
 tereddütlü
281
homegeneous
 aynı tür, homojen
282
honest
 dürüst, namuslu
283
hopeless
 umutsuz
284
horrified
 korkmuş
285
hospitable
 konuksever
286
hostile to
 düşman
287
huge
 kocaman, büyük
288
humble
 mütevazı ( modest)
289
humorous
 komik
290
identical
 aynı, tıpkı
291
ignorant (of)
 cahil, bilgisiz
292
illiterate
 okur yazar olmayan
293
imaginary
 hayal ürünü
294
imaginative
 hayal gücü geniş kişi
295
immature
 çocuk tabiatlı, olgun olmayan insan
296
immense
 kocaman
297
impatient
 sabırsız
298
impolite
 kaba
299
impressive
 etkili, büyüleyici
300
impulsive
 düşünmeden karar veren,
301
inadequate
 yetersiz
302
incessant
 sürekli
303
inclusive
 kapsayan
304
incompetent
 beceriksiz, kabiliyetsiz
305
incredible
 inanılmaz
306
indifferent to
 kayıtsız, ilgisiz
307
indispensable to
 vazgeçilmez
308
inestimable
 paha biçilmez
309
infamous for
 kötü ( notorious)
310
infectious
 bulaşıcı, mikroplu
311
infinite
 sonsuz, bitmez tükenmez
312
inflammatory
 iltihaplı
313
ingenious
 dahi
314
ingenuous
 açık, saf
315
injured
 incinmiş
316
innocent of
 masum
317
insidious
 sinsi
318
insistent
  ısrarcı
319
intelligent
 zeki
320
intense
 yoğun
321
intensive
 yoğun
322
intentional
 kasıtlı
323
internal
 iç, dahili
324
introvert
 içine kapanık
325
invalid
 (1) geçersiz (2) kötürüm, sakat
326
invaluable
 paha biçilmez
327
invisible
 görünmez
328
irrelevant to
 ilgisiz, alakasız
329
irresistible
 karşı konulmaz, dayanılmaz derecede cazip
330
irreversible
 geri dönüşümsüz, kurtarılamaz (hasar, zarar vb)
331
irritating
 sinir bozucu
332
jealous of
 kıskanç
333
juicy
 sulu
334
keen on
 düşkün, hevesli
335
knowledgeable
 bilgili
336
lax with
 esnek, yumuşak (kişi)
337
lazy
 tembel
338
legible
 okunaklı yazı
339
lethal
 öldürücü (silah, gaz vb)
340
lethargic
 enerjik olmayan, bitkin
341
light
 hafif
342
likely to
 meyilli, yatkın
343
listless
 yorgun, bitkin
344
literal
 hakiki, gerçek (anlam)
345
lively
 neşeli, hayat dolu
346
logical
 mantıklı
347
longing
 özlem duyan, hasret çeken
348
loose
 gevşek
349
lovely
 sevimli, hoş
350
loyal to
 sadık, vefalı
351
ludicrous
 saçma, komik
352
luxurious
 lüks
353
magnified
 büyütülmüş
354
massive
 kocaman
355
mature
 olgun (insan için)
356
mean
 cimri
357
merciless
 acımasız
358
messy
 dağınık
359
metaphorical
 mecazi (anlam)
360
meticulous
 titiz, işini özene bezene yapan, kılı kırk yaran
361
mischievous
yaramaz (unruly)
362
miserable
 üzgün , neşesiz
363
miserly
 cimri
364
modest
 alçakgönüllü, mütevazı ( humble)
365
modest
 mütevazı ( humble)
366
momentous
 hareketli
367
moody
 morali bozuk, keyifsiz
368
mortal
 ölümlü, fani
369
motionless
 hareketsiz
370
mouldy
 küflü
371
muddy
  çamurlu
372
mutual
 karşılıklı, ortaklaşa
373
naïve
 saf insan ( trusty)
374
narrow
 dar
375
nasty
 baş belası, kıl
376
native to
 yerli, yerel, yöreye has
377
naughty
 yaramaz ( mischevious)
378
neat
 temiz, derli toplu (oda vb)
379
necessary
 gerekli
380
needless
 gereksiz
381
neglectful
 ihmalkar
382
negligible
 az, önemsiz
383
nervous
 gergin
384
noble
 asil
385
nonsense
 saçma
386
notorious (for)
 kötü ünlü (infamous)
387
nourishing
 besleyici
388
nutritious
 besleyici
389
obedient
 itaatkar
390
obnoxious
 sevimsiz, itici
391
obscure
 anlaşılması zor, gizli, belirsiz
392
obscure
 gizli, belirsiz
393
obsolete
modası geçmiş
394
obstinate
 inatçı
395
obvious
 açık, bariz
396
occasional
 sıradan, her zamanki
397
odourless
 kokusuz
398
offensive
 (1) kırıcı, gücendirici (2) müstehcen (3) saldırgan
399
optimistic
 iyimser
400
optional
 seçmeli
401
ordinary
 sıradan
402
ordinary
 sıradan
403
orphan
 yetim
404
outspoken
 açık sözlü
405
painstaking
 çok titiz, özenle yapılan
406
paralysed
 felçli
407
partial
 kısmen
408
passionate
 tutkulu, ihtiraslı
409
passive
 pasif
410
patient
 sabırlı
411
peaceful
 (1) huzurlu, sakin (2) barışsever
412
peculiar
  olağandışı
413
pedentic
 gereksiz işlerle uğraşan
414
perfect
 kusursuz
415
perilous
 tehlikeli
416
perishable
 çabuk bozulan (yiyecek)
417
permanent
 kalıcı, sürekli
418
persuasive
 ikna edici
419
pervasive
 istilaedici
420
pessimistic
 kötümser
421
pitiless
 acımasız
422
plain
 yalın, sade
423
pleasant
 hoş, güzel (şey)
424
pleased
 memnun, hoşnut
425
plentiful
  çok
426
pointless
 saçma, manasız
427
poisonous
 zehirli
428
polite
 kibar , nazik
429
polluted
 kirli
430
portable
 portatif, taşınabilir
431
portionate
  orantılı
432
practical
 mantıklı, pratik
433
precise
 eksiksiz, yanlışsız, tam
434
predictable
 tahminedilebilir
435
prejudiced (against)
 ön yargılı
436
previous
 önceki
437
priceless
 paha biçilmez
438
primitive
 ilkel
439
principal
 başlıca
440
private
 özel, hususi
441
probable
 muhtemel
442
profitable
 karlı, kar getiren
443
prompt
 ani, çabuk
444
proper
 adam akıllı, doğru düzgün
445
proud of 
 gurur duyan
446
publicly
 alenen, herkesin içinde
447
pure
 saf, berrak (su vb)
448
purposeful
 amaçlı, kasıtlı
449
quiet
 sessiz, sakin
450
racist
 ırkçı
451
random
 rasgele, tesadüfi
452
rare
 ender
453
reasonable
 makul, mantıklı
454
reckless
 dikkatsiz/pervasız 
455
redundant
 artık işe yaramayan
456
refugee
 mülteci
457
related to
 (1) akraba (2) ilgili
458
relative
göreceli, nispeten
459
relentless
 hummalı, aralıksız
460
reliable
 güvenilir
461
relieved
 içi rahatlamış
462
reluctant about
 çekingen , isteksiz
463
remarkable
 kayda değer,  önemli
464
remarkable
 kaydadeğer, önemli
465
repulsive
 iğrenç
466
resourceful
 maharetli, kabiliyetli
467
respectful
 saygılı
468
respective
 sırayla
469
responsible
 sorumlu
470
restless
 huzursuz
471
restricted (to)
 sınırlı
472
rigid
 sert, kaskatı
473
rigorous
 (1) gayretli (2) zahmetli
474
ripe
 olgun (meyve)
475
ritual
 törensel
476
romantic
 romantik
477
roomy
 ferah, geniş (oda)
478
rotten
 çürük
479
rough
 kaba, pürüzlü
480
rude
 kaba
481
rude
 kaba
482
rugged
 engebeli
483
rusty
 paslı
484
ruthless
 acımasız
485
safe
 emin
486
sanitary
 hijyenik, temiz
487
satisfactory
 memnuniyetverici
488
satisfying
 (1) tatmin edici (2) doyurucu (yemek)
489
scared
 korkmuş
490
scary
 korkunç, korkutucu
491
scornful
 hor gören, küçümseyen
492
scruffy
 pasaklı, derbeder kılıklı
493
secret
 gizli
494
secretive
 ağzı sıkı kişi
495
secure
 güvenli
496
sedative
 yatıştırıcı
497
selfish
 bencil
498
sensible
 mantıklı
499
sensitive
 hassas, duygusal
500
sentimental
 duygusal
501
serious
 ciddi
502
shabby
 kılıksız, pasaklı
503
shallow
  sığ, derin olmayan
504
shallow
 sığ , derin olmayan
505
shameful
 utanç verici
506
shameless
 utanmaz
507
sharp
 keskin
508
shiny
 parlak
509
shy
 utangaç
510
significant
 (1) önemli (2) anlamlı
511
silly
 aptal
512
sincere
 samimi, içten, candan
513
skilful
  becerikli , yetenekli
514
slightly
 azıcık, hafiften
515
slippery
 kaygan (yol)
516
smart
 (1) şık (2) zeki
517
smooth
 düz, pürüzsüz
518
smooth
 pürüzsüz
519
sociable
 sosyal , cana yakın
520
soft
 yumuşak
521
solid
 katı
522
sorrowful
  üzüntü verici
523
sour
 (1) ekşi (yemek) (2) acıyan, ağrıyan (boğaz, ayak vb)
524
spacious
 ferah, geniş ( roomy)
525
sparse
 seyrek
526
spectacular
 görkemli
527
spiritual
 (1) ruhsal (2) manevi
528
spiteful
 kinci, kin güden
529
splendid
 görkemli, muhteşem
530
spongy
 süngerimsi
531
stable
 (1) dayanıklı (zemin) (2) istikrarlı, iyi giden (ekonomi)
532
stagnant
 (1) durgun, ilerlemeyen (ekonomi) (2) pislikten olayı akmayan, durgun (nehir/göl suyu gibi)
533
stale
 bayat
534
steady
 istikrarlı, devamlı
535
stiff
 sert, katı
536
stimulating
 uyarıcı
537
stingy
 cimri
538
straight
 düz
539
strange
 tuhaf, garip, acayip
540
strenuous
 yorucu ( tiring)
541
strict with
 sert/katı tutumlu kişi
542
stubborn
 inatçı
543
stupid
 aptal
544
sturdy
 dayanıklı
545
submissive
 itaatkar ( obedient)
546
successful
 başarılı
547
successive
 art arda
548
sudden
 hemen, ani
549
sufficient
 yeterli ( adequate)
550
superficial
 yüzeysel
551
susceptible to
 kolay etkilenen, hassas ( vulnerable to)
552
suspicious of
 şüpheli
553
sweet
 tatlı, hoş
554
swift
 çabuk, acele
555
tactful
 düşünceli, nazik
556
tactless
 patavatsız, düşüncesiz
557
talented
 yetenekli , maharetli
558
talkative
 konuşkan, geveze
559
tamed
 evcil hayvan
560
tasteful
 zevkine düşkün
561
tasteless
 tatsız, zevksiz
562
tasty
 lezzetli
563
tedious
 sıkıcı ( boring)
564
temporary
 geçici
565
tenant
 kiracı
566
tender
 hassas, yumuşak
567
tender
 yumuşak
568
tenderly
 yumuşak kalpli ( merciful)
569
tense
 gergin
570
terrible
 korkunç
571
terrific
 harikulade, muhteşem
572
terrific
 muhteşem
573
terrified
korkmuş
574
thick
 kalın
575
thin
 ince
576
thirsty
 susamış
577
thorough
 kapsamlı, detaylı
578
thoughtful
 düşünceli, nazik
579
tidy
 tertipli , düzenli
580
timid
 korkak, çekingen
581
tiny
 küçücük, mini
582
tough
 (1) sert (2) zor (iş)
583
tranquil
 sakin, huzurlu, sessiz
584
treatable
 tedavisi mümkün
585
tremendous
 (1) muhteşem (2) kocaman
586
twin
 ikiz
587
ugly
 çirkin
588
ultimate
 en son
589
unavailable
 mevcut olmayan
590
unbearable
 dayanılmaz
591
unbending
 eğilmez
592
uncultivated
 işlenmemiş
593
uneven
 düz olmayan
594
unhealty
 sağlığazararlı
595
unimaginative
 hayalgücüdar
596
unique
 eşsiz, yegane
597
unnatural
 garip
598
unnecessary
 gereksiz
599
unusual
 görünmedik, sıradışı
600
unusual
 sıra dışı
601
unwilling
 isteksiz
602
unwise
 ahmak, aptal
603
upset
 üzgün
604
useful
 faydalı, yararlı
605
usual
 herzamanki
606
utter
 tamam, büsbütün
607
vacant
 boş
608
vague
 belirsiz, net olmayan
609
vain
 kendini beğenmiş
610
valid
 geçerli
611
valuable
 değerli
612
valueless
 değersiz
613
varied
  çeşitli
614
vengeful
 intikamcı
615
versatile
 çok yönlü, maharetli
616
vigilant
 uyanık, gözü açık
617
vigorous
 gayretle, canla başla
618
violent
 şiddetli
619
visible
 görülebilir
620
vivid
 canlı, akılda kalıcı, net
621
volatile
 uçucu (alkol)
622
voluntary
 gönüllü
623
vulnerable to
 kolay incinir, hassas
624
wasteful
 müsrif, israfçı
625
wealthy
 zengin
626
weird
 tuhaf, garip, acayip
627
well-behaved
 terbiyeli
628
well-built
 iri yapılı
629
wide-awake
 uyanmış, açıkgöz
630
widespread
 yaygın
631
widow
 erkek dul
632
widower
 kadın dul
633
willing
 gönüllü , hevesli
634
winding
 virajlı yol
635
windy
 rüzgarlı
636
wise
 akıllı, mantıklı
637
witty
 nükteli, hazır cevap
638
worried
  üzgün
639
worthless
 değersiz