iki nesne alan fiiller

iki nesne alan fiillerI gave Birol the book.
Kitabı Birol'a verdim.

Bu nesnelerden kişi olana (Birol) dolaylı nesne (indirect object), eşya olana (book) dolaysız nesne (direct object) denir.

Bu tip fiillerin en yaygın olanları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:Çoğu kez dolaylı nesne önce gelir:

I bet you twenty dollars you can’t beat me at backgammon.
Seninle yirmi dolarına bahse girerim ki beni tavlada yenemezsin.

He built the children a tree-house.
Çocuklara ağaçtan ev yaptı.

Shall I buy you some chocolate while I’m out?
Dışarı çıkmışken sana çikolata alayım mı?

Could you bring me the paper?
Bana gazeteyi getirebilir misin?

The repair cost me a lot.
Onarım bana pahalıya patladı.

I gave John the keys.
Anahtarları John’a verdim.

If you’re going upstairs, could you get me my coat?
Yukarı çıkıyorsan bana paltomu getirebilir misin?

He left his children nothing when he died.
Öldüğünde çocuklarına bir şey bırakmadı.

Lend me your bike, can you?
Bana bisikletini ödünç ver, olur mu?

I’ll make you a cake tomorrow.
Yarın sana kek yapacağım.

I owe my sister a lot of money.
Kız kardeşime bir sürü borcum var.

Can I play you my new album?
Sana yeni albümümü çalabilir miyim?

I’ll post her the report tomorrow.
Raporu yarın ona göndereceğim.

He promised his grandchildren the money.
Para için torunlarına söz verdi.

Daddy, read me a story.
Baba, bana bir hikâye oku.

He sent his mother a postcard.
Annesine kartpostal gönderdi.

Let’s take her some flowers.
Ona çiçek götürelim.

Will you teach me poker?
Bana poker öğretir misin?

We bought the children pizzas.
Çocuklara pizza aldık.

Throw me the ball.
Bana topu at.

We wish you a Merry Christmas.
Size mutlu Noeller dilerim.

√ Dolaylı nesneyi dolaysız nesneden sonra da koyabiliriz. Bu durumda, fiile bağlı olarak, genellikle to ya da for edatlarından biri kullanılır:

I gave the keys to John.
Anahtarları John’a verdim.

I handed my licence to the policeman.
Ehliyetimi polise verdim.

We sent some flowers to the nurse.
Hemşireye çiçek gönderdik.

Mother bought the ice-cream for you, not for me.
Annem dondurmayı bana değil sana aldı.

√ Eğer her iki nesne de zamirse, dolaylı nesneyi sona koymak yaygındır. Teklifsiz İngiliz İngilizcesinde, it zamirinden sonra gelen to bazen atılır:

Lend them to her.
Onları ona ver.

Send some to him.
Ona biraz gönder.

Give it (to) me.
Onu bana ver.

Dolaylı nesneyi önce koymak da mümkündür:

Give her one.
Ona bir tane ver.

Send him some.
Ona biraz gönder.

Ancak it ya da them ile biten cümlelerde bu yapı kullanılmaz:

He gave you it.
Onu sana verdi.

Send them them.
Onları onlara gönder.

√ Dolaylı nesneyi soran wh- sorularında edat (preposition) kullanılır:

Who did you buy it for?
Onu kime/kim için aldın? (Who did you buy it? denmez)

Who was it sent to?
O kime gönderildi? (Who was it sent? denmez)

√ Bu fiiller edilgen (passive) yapıda kullanıldığında özne, gönderilen, verilen vs. şey değil, gönderileni, verileni vs. alan kişidir:

I’ve just been given a lovely picture.
Bana demin güzel bir resim verildi.

We were all bought little presents.
Hepimize küçük hediyeler alındı.

Ancak, gerekiyorsa verilen, gönderilen vs. şey de özne olabilir:

What happened to the stuff he left behind? ~ Well, the picture was given to Mr Taylor.
Bıraktığı şeye ne oldu? ~ Şey, resim Bay Taylor’a verildi.

√ Bazı fiillerle (donate, push, carry, explain, suggest,describe) dolaylı nesne + dolaysız nesne yapısı kullanılamaz:

They donated money to the museum.
Müzeye para bağışladı. (They donated the museum money denmez)

I pushed the plate to Ann.
Tabağı Ann’a doğru itti. (I pushed Ann the plate denmez)

He carried the baby to the doctor.
Bebeği doktora taşıdı. (He carried the doctor the baby denmez)

I’d like him to explain his decision to us.
Kararını bize açıklamasını istiyorum. (… to explain us his decision denmez)

Can you suggest a good dentist to me?
Bana iyi bir diş doktoru önerebilir misin? (Can you suggest me a good dentist? denmez)

Please describe your wife to us.
Lütfen bize eşinizin eşkâlini verin. (Please describe us your wife denmez)

√ Bazı fiillerle (teach, tell, pay, show, sing, play, write) ya dolaysız nesne ya dolaylı nesne ya da ikisi birden kullanılabilir:

I asked John.
John’a sordum.

I asked a question.
Bir soru sordum.

I asked John a question.
John’a bir soru sordum.