gerund konu anlatımı

gerund konu anlatımıBaşka kaynaklarda “ulaç, ad-eylem” olarak da geçen isim-fiiller İngilizcede fiile -ing eklenerek yapılır. Her şeyden önce şu noktayı belirtmekte yarar vardır ki her -ing alan fiil isim-fiil olmayıp ortaç da (participle) olabilir. İsim-fiilleri ortaçlardan ayıran en büyük özellik, cümlede isim yerine geçmeleridir:

I like running.
Koşmayı seviyorum.

I am running.
Koşuyorum.

Birinci cümlenin ana fiiline (like) “ne, neyi” sorusu sorulduğunda cevap veren kısım cümlenin nesnesi olur (running). Eğer bu nesne, sonuna -ing almış bir fiilse isim-fiil demektir. İkinci cümledeki running ise cümlenin nesnesi değil doğrudan ana fiilidir ve dolayısıyla ortaçtır.

İsim-fiillerin kullanıldığı yerler:

1. Belirli fiillerden sonra kullanılırlar. Bu fiillerin bir kuralı olmayıp ezberlenmeleri gerekmektedir:

Gerund’larla kullanılan fiiller

admit endanger include prohibit
anticipate endure involve quit
appreciate enjoy keep recall
avoid escape mention recollect
consider excuse mind report
contemplate face miss resent
delay fancy necessitate resist
deny finish pardon risk
detest forgive postpone suffer
discuss give up practise suggest
dislike imagine prevent understand

Why does she keep giggling?
Neden kıkırdayıp duruyor?

He denied knowing anything about their plans.
Planlarını bildiğini inkâr etti.

I suggested going home.
Eve gitmeyi önerdim.

We are considering going to Canada.
Kanada’ya gitmeyi düşünüyoruz.

I have finished reading the book.
Kitabı okumayı bitirdim.

The manager admitted having done wrong.
Müdür yanlış yaptığını kabul etti.

Hem gerund’larla hem de infinitive’lerle kullanılan fiiller

advise intend
allow like
can’t bear love
begin permit
continue prefer
forbid propose
go see
hate start
hear watch

Gerund’larla kullanılan diğer ifadeler

be accustomed to get used to
be used to it’s no good
can’t help it’s no use
can’t stand it’s worth
feel like look forward to
get accustomed to there is no point in

Gerund ile başka anlama, infinitive ile başka anlama gelen fiiller

forget remember
go on stop
regret try

2. Edatlardan (prepositions) ve bazı bağlaçlardan sonra kullanılırlar:

He is quite used to working hard.
Çok çalışmaya oldukça alışıktır.

My brother is interested in playing football.
Erkek kardeşimin futbol oynamaya karşı bir ilgisi var.

After taking a bath, I felt fine.
Banyo yaptıktan sonra kendimi iyi hissettim.

The teacher is tired of teaching the same subject all the time.
Öğretmen, hep aynı konuyu öğretmekten bıktı.

I was afraid of hurting her feelings.
Duygularını incitmekten korkuyordum.

3. Cümlenin öznesi olarak kullanılabilirler:

Getting up early is a good habit.
Erken kalkmak iyi bir alışkanlıktır.

Philip’s coming late to the company annoyed his manager.
Philip’in şirkete geç gelmesi müdürünü kızdırdı.

Being married will not make me happy.
Evlenmek beni mutlu etmeyecek.

Listening to english tv helps my pronunciation a lot.
ingilizce tv'i dinlemek telaffuzuma çok yardımcı oluyor.

Speaking English well requires a lot of practice.
İngilizceyi iyi konuşmak çok pratik gerektiriyor.

Looking after many children keeps Susan busy.
Birçok çocuğa bakmak Susan’ı oyalıyor.

4. Bir kişi ya da iyelik zamiri ile kullanılırlar:

I can’t understand her arguing with me.
Benimle tartışmasını anlayamıyorum.

I can’t stand Tom’s speaking German.
Tom’un Almanca konuşmasına tahammül edemiyorum.

My father tried to stop my hitting the dog.
Babam, köpeğe vurmamı engellemeye çalıştı.

5. Kendisinden sonra bir isim alarak Türkçedeki isim tamlaması gibi kullanılır:

living room oturma odası
drinking water içme suyu
sleeping pill uyku hapı
ironing board ütü tahtası
swimming pool yüzme havuzu