daily ne demek

daily ne demekdaily - deylii - /ˈdeɪli/

Türü: Sıfat

Anlamları: günlük, hergün ya da günde bir kez olan, yapılan, tek bir güne ilişkin, günlük,günlük yaşamda olan şeyler.

Örnek cümleler:

A daily newspaper.
Bir günlük gazete.

She needs  daily job.
Günlük işe ihtiyacı var.