correct ne demek ~ birolcakir.net

correct ne demek
correct - kı:rekt - /kəˈrekt/

Türü: Sıfat

Anlamları: Doğru, uygun.

Örnek cümleler:

Was that the correct answer?
Doğru cevap mıydı?

Correct behaviour.
Uygun davranış.      

No comments:

Post a Comment