continue ne demek

continue ne demekcontinue -  kiıntinyuu - /kənˈtɪnjuː/

Türü: Düzenli fiil 

Anlamları: devam et(tir)mek, sür(dür)mek, lerle(t)mek, tekrar başlayıp devam etmek,belli bir yönde ilerlemek, devam etmek

Örnek cümleler:

[+ to do sth] 
It continued to snow heavily for three days.
Üç gün boyunca yoğun kar yağışı devam etti.  

We'll have to continue this discussion tomorrow.
Yarın bu tartışmaya devam edeceğiz.