alone ne demek

alone ne demekalone -  ılounn   - /əˈləʊn/

Türü: sıfat

Anlamları: yalnız, tek, tek kişi, sadece o, birini yalnız,tek başına bırakmak,bir şeyi serbest bırakmak, dokunmamak.

Örnek cümleler:

She lives alone.
Yalnız yaşıyor.

Last year alone the company made a million dollars.
Geçen yıl tek başına şirket bir milyon dolar yaptı/kazandı.

Leave your hair alone!
Saçlarını dağıt/serbest bırak.