afraid ne demek

afraid ne demekafraid - afreyid - /əˈfreɪd/

Türü: Sıfat

Anlamları: korkarım ki ... , maalesef, galiba, korkmuş, ürkmüş, korku uyandıran, endişe veren.

Örnek cümleler:

We haven't got any tickets left, I'm afraid.
Korkarım hiç biletimiz kalmadı.

[+ (that)] 
I'm afraid that I've broken your vase.
Korkarımki/Neyazikki Vazonuzu kırdım.

She's afraid of water.
O sudan korkar.

[+ (that)] 
Many people are afraid that they might lose their jobs.
Bir çok insan işini keybetmekten korkuyor.

[+ of + doing sth] 
He was afraid of upsetting Clare.
Clarayı üzmekten korkuyordu.