win ile ilgili cümleler

win ile ilgili cümleler


win - kazanmak, yenmek, galip gelmek

Barcelona won the game 6-0.

Barcelona maçı 6-0 kazandı.

Who do you think will win the election?

Sizce seçimi kim kazanır?

Protesters have won their battle to stop the road being built.

Protestocular yolun yapımını durdurmak için verdikleri savaşı kazandılar.

Many did try to win the great race.

Birçoğu büyük yarışı kazanmaya çalıştı.