Why Do People Dislike Other People

Why Do People Dislike Other People

A:    Some people don't like other people just because they look different. 
       ( Bazı insanlar diğer insanları sırf farklı göründükleri için sevmez. )

B:    I think that is silly. 
       ( Ben bunun saçma olduğunu düşünüyorum. )

A:    I don't think that it is fair to judge someone by the way they look. 
       ( Birilerini görünüşlerinden yola çıkarak değerlendirmenin adil olduğunu düşünmüyorum. )

B:    Some people look very nice, but they are mean or cruel. 
       ( Bazı insanlar çok iyi görünür, fakat kötü veya acımasızdırlar. )

A:    Some people look very ordinary, but they are incredibly nice. 
       ( Bazı insanlar çok sıradan görünür, fakat inanılmaz şekilde iyidirler. )

B:    I remember when I was in grade one; I saw a girl across the room. 
       ( Birinci sınıftayken hatırlıyorum; sınıfın karşısında bir kız görmüştüm. )

A:    She had a mean look on her face. 
       ( Yüzünde kötü bir bakış vardı. )

B:    I thought to myself that she was probably not a very nice person. 
       ( Kendi kendime çok iyi bir insan olmayabileceğini düşündüm. )

A:    I stayed away from her, and played with the other children. 
       ( Ondan uzak durdum, ve diğer çocuklarla oynadım. )

B:    Then, we had to play a game, and the teacher said that she would pick partners for us. 
       ( Daha sonra, bir oyun oynamamız gerekiyordu, ve öğretmen bizim eşlerimizi seçeceğini söyledi. )

A:    The teacher picked the girl with the mean face as my partner. 
       ( Öğretmen kötü yüzlü kızı benim eşim olarak seçti. )

B:    I didn't think that the game would be much fun at all with a partner who seemed as mean as that girl. 
       ( O kız kadar kötü görünen bir eş ile oyunun hiç de eğlenceli olacağını düşünmemiştim. )