Smoking in public 2

Smoking in public 2

A:    Some people think that second-hand smoke is actually worse for you than if you smoke yourself. 
       ( Bazı insanlar pasif içiciliğin gerçekte aktif içicilikten daha kötü olduğunu düşünüyor. )

B:    People would smoke in their houses, and very young children would inhale the smoke that was in the air. 
       ( İnsanlar evlerinde sigara içer ve evdeki çok küçük çocuklar havadaki dumanı solurlar. )

A:    Some people still smoke in their houses, and their children breathe in the smoke. 
       ( Bazı insanlar hala da evlerinde sigara içiyorlar ve onların çocukları bu dumanı soluyor. )

B:    Some restaurants have areas for smokers and nonsmokers, but usually the smoke drifts from one area to the other. 
       ( Bazı restoranların sigara içenler ve içmeyenler için yerleri vardır; fakat genelde duman içilen yerden içilmeyen yere gider. )

A:    There are some businesses that have banned smoking altogether. 
       ( Bazı iş yerlerinde sigara içmek tamamen yasaklanmıştır. )

B:    Personally, I think that smoking in public places should be completely banned. 
       ( Kişisel olarak, kamuya açık alanlarda içmeyi tamamen yasaklamalılar. )

A:    I don't think that I should have to breathe in another person's smoke if I choose not to smoke myself. 
       ( Eğer içmemeyi seçmişsem, başkalarının dumanını solumak zorunda olmadığımı düşünüyorum. )

B:    It wouldn't be fair for a nonsmoker to get lung cancer because they had to be in a place where smokers were allowed to light up. 
       ( Sigara içmeyenlerin sigara içilen yerlerde bulunmak zorunda olmalarından dolayı akciğer kanseri olmaları adil değil. )

A:    I know that smoking is a powerful addiction and that it is very difficult to quit, but smokers should restrict their smoking to places where there is nobody else around
       ( Siraga içmenin güçlü bir bağımlılık olduğunu ve bırakılmasının çok zor olduğunu biliyorum; fakat sigara içenler, sigara içmelerini kimsenin bulunmadığı ortamlarla sınırlı tutmalılar. )

B:    Lung cancer is an awful disease. 
       ( Akciğer kanseri korkunç bir hastalıktır. )

A:    Nobody should have to suffer with lung cancer. 
       ( Hiç kimse akciğer kanserine maruz kalmamalı. )

B:    People should be educated about the dangers of smoking. 
       ( İnsanlar, sigaranın zararları hakkında eğitilmeli. )

A:    Smoking should be banned in public places, but eventually I would like to believe that fewer people will smoke. 
       ( Sigara içimi kamuya açık alanda yasaklanmalı fakat sonunda daha az insanın sigara içeceğine inanmak istiyorum. )

B:    It would be nice to live in a smoke free environment. 
       ( Sigarasız bir ortamda yaşamak güzel olurdu. )