Round ile ilgili cümleler

Round ile ilgili cümleler


round -  yuvarlak, toparlak, çevresine/çevresinde, etrafında/etrafına çepeçevre

a round table/window

yuvarlak masa/pencere

round eyes

yuvarlak gözler

a round face

yuvarlak bir yüz

We sat round the table.

Masanın etrafına oturduk.

She had a scarf round her neck.

Boynunda bir atkı vardı.

He showed me round the flat.

Bana dairenin etrafını gösterdi.