responsible for kullanımı

responsible for kullanımı


responsible /rɪˈspɒnsəbl/ bir şeyden/şeyi yapmaktan dolayı sorumlu/mesul olmak.

I'm responsible for looking after the children in the evenings.
Ben akşamları çocuklara bakmakla sorumluyum.

responsible /rɪˈspɒnsəbl/ olumsuz bir şeyin sorumlusu/sebebi olmak; sorumlu olmak.

Who was responsible for the accident?
Kazadan sorumlu olan kimdi?

responsible /rɪˈspɒnsəbl/ güvenilir, sorumluluk duygusu taşıyan.

a responsible attitude.
sorumlu bir davranış.