Plenty of ile ilgili cümleler

Plenty of ile ilgili cümleler


Plenty çok, birçok, hayli, bol” anlamındaki plenty of ifadesinden sonra hem sayılamayan tekil isim ve hem de çoğul isim kullanılır

Don’t rush. There’s plenty of time.

Acele etme. Çok zaman var.

Plenty of shops take cheques.

Birçok mağaza çek kabul eder.

Bu ifadeler, pounds, years ya da miles gibi ölçü birimleriyle genel olarak kullanılmaz

It cost several pounds.

Çok paraya mal oldu. (It cost a lot of pounds denmez)

They lived many miles from the town.

Kasabadan millerce uzakta yaşadılar. (They lived plenty of miles from the town denmez)

Eğer cümlenin anlamı açıksa, bu ifadelerden sonra isim gelmese de olur. Bu durumda of kullanılmaz

How much did it cost? __ A lot.

Kaç para tuttu? __ Çok. (= A lot of money)

He does not often speak, but when he does, he says a great deal.

Çok konuşmaz ama konuşunca da çok konuşur.