Need ile ilgili cümleler

Need ile ilgili cümleler


need - ihtiyacı olmak; gereksinim duymak; gerekmek, icap etmek

Everybody needs to rest sometimes.
Herkesin bazen dinlenmesi gerekir.

Do we need to reserve seats on the train?
Trende yer ayırtmamız gerekir mi?

I need some new shoes.
Yeni ayakkabılara ihtiyacım var.

The country still desperately needs help.
Ülkenin hala umutsuzca yardıma ihtiyacı var.

The doctor said I might need to have an operation.
Doktor ameliyat olmam gerekebileceğini söyledi.

If there's anything else you need to know, just give me a call.
Bilmen gereken başka bir şey varsa, beni araman yeterli.

She needn’t reserve a seat__there’ll be plenty of room.
Yer ayırtmasına gerek yok__çok yer var.