My worst fear

My worst fear

A:    I am afraid of water. 
       ( Sudan korkuyorum. )

B:    I don't know why I am afraid. 
       ( Neden korktuğumu bilmiyorum. )

A:    I have never had a bad experience in the water. 
       ( Başıma suda hiç bir kötü olay gelmedi. )

B:    I just never learned to swim. 
       ( Sadece yüzmeyi hiç öğrenemedim. )

A:    I should have done that when I was just little. 
       ( Küçükken bunu yapmalıydım. )

B:    It would be easier for me to swim now if I had started when I was young. 
       ( Küçükken başlamış olsaydım, şu anda yüzme benim için daha kolay olurdu. )

A:    I will go into the shallow water, but I start to panic when the water gets higher than my chest. 
       ( Sığ sulara gireceğim; fakat suyun yüksekliği göğsümü geçtiğinde panik yapmaya başlıyorum. )

B:    I don't like the feeling of not being able to put my feet on the bottom of the pool or the lake. 
       ( Havuzun ya da gölün dibine ayaklarımı koyamama hissini sevmiyorum. )

A:    I don't like to get water up my nose. 
       ( Burnuma su kaçmasını sevmiyorum. )

B:    I choke and cough when that happens. 
       ( Burnuma su kaçınca nefesim kesilir ve öksürürüm. )

A:    My friends just tell me to relax, but I find it hard to relax in deep water. 
       ( Arkadaşlarım bana sakin olmamı söylerler, fakat derin sularda sakin olmak bana zor geliyor. )

B:    They keep telling me that if I panic I will sink. 
       ( Panik yaptığımda suya batacağımı söylüyorlar. )