mean kullanımı

mean kullanımı

MEAN
√ Mean fiili temel olarak “… demek olmak, … anlamına gelmek, anlamı … olmak” anlamındadır:

The word means something different in French.
Kelime, Fransızcada farklı bir anlama geliyor.

What does “hermetic” mean?
“Hermetic” ne demektir?

√ Mean fiili ile by edatı kullanılabilir:

Everything depends on what you mean by the word “free”.
Her şey, “özgür” kelimesi ile ne demek istediğine bağlı.

√ “Kastetmek, istemek, demek” anlamında, mean fiilinden sonra to + mastar ya da nesne + to + mastar gelir:

I didn’t mean to step on your toe.
Ayağına basmak istemedim.

I mean to leave the meeting with a new contract.
Toplantıdan yeni bir sözleşme ile ayrılmak istiyorum.

It was our secret. I didn’t mean you to tell him.
Bu bizim sırrımızdı. Ona söylemeni istememiştim.

They have invaded Utopia. This means war!
Ütopya’yı istila ettiler. Bu, savaş demektir!

√ Mean’den sonraki fiile –ing gelebilir ve bu, “… anlamına gelmek” anlamındadır:

If you decide to try the exam, it will mean studying hard.
Sınava girmeye karar veriyorsan bu, çok çalışmak anlamına gelir.

√ I mean ifadesi, “yani, anlayacağın, demek istediğim” anlamına gelir:

It was a terrible evening. I mean, they all sat round and talked politics.
Berbat bir akşamdı. Yani, hepsi oturup siyaset konuştular.

They live in İzmit__I mean Kocaeli.
İzmit’te oturuyorlar__yani Kocaeli’nde.

√ What do you mean ...? ifadesi, kızgınlık ya da protesto anlatır ve “Sen ne demek istiyorsun?” anlamındadır:

What do you mean, I can’t sing?
Sen ne demek istiyorsun, ben şarkı söyleyemiyor muyum?

√ Mean fiili, “anlamına gelmek” anlamında şimdiki zamanlarla kullanılmaz, yani –ing almaz:

What does that strange smile mean?
Şu garip gülümseme ne anlama geliyor? (What is that strange smile meaning? denmez)

Ancak niyet, istek vs’den söz ediliyorsa perfect yapılarla kullanıldığında –ing alabilir:

I’ve been meaning to phone you for weeks.
Haftalardır sana telefon etmeye niyetleniyordum./…telefon etmek istiyordum.