ingilizce cümlede when what where kullanımı

ingilizce cümlede when what where kullanımı

when (-dığı zaman, iken, -dığında)

When I was in America, I visited NY city.

(Ben Amerikadayken NY şehrini ziyaret ettim)


whenever (her –dığı zaman)

I’ll visit you whenever I have time.

(Vaktim olduğu her zaman seni ziyaret ederim)


where (-dığı yer)

You should see where the war happened.

(Savaşın olduğu yeri görmelisin)


whereas (-mesine karşın, buna karşın)

The man laughed, whereas his wife cried.

(Adam güldü oysa karısı ağladı)


wherever (her –dığı yerde)

Remember me wherever you go.

(Gittiğin her yerde / nereye gidersen git beni hatırla)


while (1. –ken 2. -mesine karşın, buna karşın)

While I was sleeping, the doorbell rang.

(Uyurken, kapı zili çaldı)


While the man likes pop music, his wife likes classical music.

(Adamın pop müzik sevmesine karşın karısı klasik müzik sever)