Homework ile ilgili cümleler

Homework ile ilgili cümlelerHomework, öğrencilere verilen “ev ödevi” anlamına gelir

As soon as the student came home, he did his homework.
Öğrenci eve gelir gelmez ev ödevini yaptı.

You can’t watch TV until you’ve done your homework.
Ev ödevini yapana kadar televizyon seyredemezsin.

Homework, sayılamayan (uncountable) isimdir ve dolayısıyla a homework ya da homeworks denmez. Ayrıca, ev ödevi “yapmak” dendiğinde kullanılacak fiil do fiilidir, make kullanılmaz.

Housework, temizlik, bulaşık gibi “ev işi” anlamındadır

In our family, we share the housework between us.
Bizim ailede ev işini aramızda paylaşırız.

I hate doing housework.
Ev işi yapmaktan nefret ediyorum.

Housework kelimesi de, sayılamayan (uncountable) isimdir ve dolayısıyla a housework ya da houseworks denmez. Ayrıca, ev işi “yapmak” dendiğinde kullanılacak fiil do fiilidir, make kullanılmaz.

Etiketler : do homework ile ilgili cümleler