Historical ile ilgili cümleler

Historical ile ilgili cümleler


Historic, unutulmayan, anılma değeri olan anlamında “tarihi” demektir

A historic decision
Tarihi karar

A historic building
Tarihi bina

A historic monument
Tarihi anıt

A historic day
Tarihi gün

A historic victory
Tarihi zafer

A historic visit
Tarihi ziyaret

Historical ise, tarihe geçmiş, tarihle ilgili anlamında “tarihi” demektir

Was Robin Hood a historical figure?
Robin Hood tarihi bir şahsiyet miydi?

A historical play/novel
Tarihi oyun/roman

Historical research
Tarihi araştırma/tarihle ilgili araştırma

Historical documents
Tarihi belgeler

Historical records
Tarihi kayıtlar

Historical, aynı zamanda tarihle ilgili bazı kuruluşların isimlerinde kullanılır

The German Historical Institute
Alman Tarih Enstitüsü

Tarih öğretimiyle ilgili konularda, söz konusu isimden önce history kelimesi getirilir


A history book
Tarih kitabı

A history lesson
Tarih dersi