Fictional ile ilgili cümleler

Fictional ile ilgili cümleler

1) Fictional, masallarda, filmlerde ya da oyunlarda geçen ve gerçek olmayan kişi ya da şeyleri anlatır. “Hayalî, kurgusal, kurmaca” anlamına gelir:

The film is based on a fictional story set in wartime.
Film, savaş zamanı yaşanmış kurgusal bir hikâye üzerine kurulmuştur.

2) Fictitious ise, insanları kandırmaya yönelik durumlarda kullanılır. “Sahte, uyduruk, düzmece” anlamlarına gelir:

They bought the materials under fictitious names.
Malzemeleri sahte isim kullanarak aldılar.