Fairly ile ilgili cümleler

Fairly ile ilgili cümleler


√ Fairly, genellikle sıfatları ve zarfları niteler. Birisi için fairly nice ya da fairly clever derseniz, o kişiyi çok da yüceltmiş olmazsınız. “Fena değil, idare eder” anlamına gelir:

How was the film? ~ Fairly good. Not the best one I’ve seen this year.
Film nasıldı? ~ İdare eder. Bu yıl gördüğüm en iyi film değil.

I speak Russian fairly well – enough for everyday purposes.
Rusçayı fena konuşmam – gündelik işlere yetecek kadar.