Due to ile ilgili cümleler

Due to ile ilgili cümleler

√ Due to ile owing to, “-den dolayı, … yüzünden; …sayesinde” anlamındadır. Due to, owing to’ya göre daha yaygındır. Due to/owing to ile başlayan ifadeler, cümleden genellikle virgülle ayrılırlar:

Due to/Owing to the bad weather, the match was cancelled.
Kötü hava yüzünden maç iptal edildi.

We have had to postpone the meeting, due to/owing to the strike.
Grev yüzünden toplantıyı ertelemek zorunda kaldık.

Not: Bazı insanlar due to ifadesinin cümle başında kullanılmasını yanlış bulsa da due to cümle başında da kullanılabilir.

√ Due to ifadesi, be fiilinden sonra kullanılabilir. Ancak owing to böyle kullanılmaz:

His success was due to his mother.
Annesinin sayesinde başarılı oldu. (…was owing to his mother denmez)