Do ile ilgili cümleler

Do ile ilgili cümleler

1) Do, “iş, eylem, görev, spor vs.” yapmak anlamında kullanılır:

We did a lot of work yesterday.
Dün çok iş yaptık.

She does all the shopping and I do the washing.
Tüm alışverişi o yapar; çamaşırı ise ben yıkarım.

I haven’t done my homework yet.
Ev ödevimi henüz yapmadım.

I hope you are sorry for what you have done.
Yaptığından inşallah pişmansındır.

Are you doing anything this weekend?
Bu hafta sonu bir şey yapıyor musun?

I do yoga every day.
Her gün yoga yapıyorum.

He did his PhD at Cambridge.
Doktorasını Cambridge’de yaptı.

Do ile kullanılan bazı ifadeler:

do the washing = çamaşır yıkamak
do the ironing/cooking = ütü/yemek yapmak
do the dishes = bulaşıkları yıkamak
do the windows/floors = pencereleri/yerleri temizlemek
do damage/harm = zarar vermek