Disappoint ile ilgili cümleler

Disappoint ile ilgili cümleler


Disappoint, “hayal kırıklığına uğratmak” anlamında fiildir

I am sorry to disappoint you.
Seni hayal kırıklığına uğrattığım için özür dilerim.

Disappointed, “hayal kırıklığına uğramış” anlamında sıfattır

They were disappointed about the result.
Sonuçla ilgili hayal kırıklığına uğradılar.

Bu noktada çok karıştırılan bir durumu açıklamakta yarar var. Bir cümlede disappointed kelimesi ne zaman disappoint fiilinin geçmiş hâli, ne zaman -ed almış sıfat hâlidir? Bunu ayırmanın tek yolu, bu kelimenin cümle içindeki yerine bakmaktır. Eğer kelimeden sonra bir nesne geliyor ve de kelimeden önce be, feel gibi başka bir fiil gelmiyorsa, o zaman disappointed kelimesi geçmiş zamanda fiil durumundadır

I know that I disappointed my mother.
Annemi hayal kırıklığına uğrattığımı biliyorum.

Ancak disappointed kelimesinden sonra, nesne doğrudan gelmeyip arada at, by, about gibi edat varsa ya da bu kelime that ile başka bir cümleciğe bağlanıyorsa ve de kelimeden önce be, feel gibi bir fiil varsa, o zaman disappointed sıfattır

She was disappointed that her boyfriend never replied to her message. (be+disappointed + that = sıfat)
Erkek arkadaşının, mesajına cevap vermemesi yüzünden hayal kırıklığına uğradı.

I feel disappointed at not getting the job. (feel + disappointed + at = sıfat)
İşe giremediğim için hayal kırıklığı yaşıyorum.

Disappointing, “hayal kırıklığı yaratan, umut kırıcı” anlamında sıfattır


This year’s sales figures are very disappointing.

Bu yılın satış rakamları çok umut kırıcı.