cümlede 2 fiil varsa

cümlede 2 fiil varsa

bir ingilizce cümle içerisinde 2 tane  fiil varsa bu kelimeyi türkçeye nasıl çeviricez tek fiil olunca çevirebiliyoruz örneğin:

I'am Going To School
ben okula gidiyorum
bu cümleyi türkçe cümle yapısına[O+Y+N) göre ve türkçeyide ingilizce cümle yapısına göre çevirebiliyoruz fiil bir tane çünkü ama 2 tane fiil olunca nasıl yapıcaz ? 

Örnek :

I like playing basketball
Ben basketbol oynamayı severim


Aslında Bu konu türkçede "fiilimsi" diye adlandırılır. Yani normalde fiil olan kelime cümlede kullanış itibariye isimleşir. Bu konu ingilizcede "to-infinitive" ve "gerund infinitive" şeklinde bahs edilir. Mesela; "Ben basketbol oynamayı severim"(I like playing basketball) cümlesinde "oynamak" ve "sevmek" şeklinde iki fiil normal şartlar altında vardır. Ama cümlenin asıl fiili yani yüklemi "like" dır yani "sevmek". Peki neyi seviyorum; "basketbol oynamayı".
"Basketbol oynama" ifadesi yani "playing basketball" ifadesi cümlenin "Nesne" si oldu. Hatta detaya girersek "Belirtili Nesne". Cümlenin öznesi "I" dır yani ben, cümlenin yüklemi "like" dır yani "sevmek" ve cümlenin nesnesi ise "playing basketball" ifadesidir yani basketbol oynamak. Nesne,yapı itibariyle fiil değildir. İsimden oluşması gerekir görev itibariyle. İşte biz, oynamak fiilini, isim kalıbına soktugumuz için yani fiilden isim yaptuğımız için gerund infinitive kullanmış olduk yani türkçemizde belirtildiği gibi "fiilimsi" yaptık. 
Yüklemden sonra gelen fiil "ing" alarak isimleşirse bu konu, "gerund inf." şeklinde adlandırılır. Eğer yüklemden sonra gelen fiil, "to" alarak isimleşirse bu konu "to inf." şeklinde adlandırılır. Mesela "I want to cut my hair" yani ben saçımı kesmek istiyorum.