Credible ile ilgili cümleler

Credible ile ilgili cümleler

√ Credible, “güvenilir, inanılır, inandırıcı” anlamındadır ve çoğunlukla olumsuz cümlelerde kullanılır:

His latest statements are hardly credible.
Son açıklamaları pek inandırıcı değil.

This is not credible to anyone who has studied the facts.
Bu, gerçekleri inceleyen birisi için inandırıcı değil.

They haven’t produced any credible policies for improving the situation.
Durumu düzeltmek için inandırıcı politikalar üretmediler.

The story of what had happened to her was barely credible.
Onun başına gelenler pek inandırıcı değildi.