Comprehensible ile ilgili cümleler

Comprehensible ile ilgili cümleler

√ Comprehensible “anlaşılır, anlaşılabilir” demektir:


The object is to make our research comprehensible.
Amaç, araştırmamızı anlaşılır kılmaktır.


It’s written in clear, comprehensible English.
Açık, anlaşılır bir İngilizceyle yazılmıştır.


That film was barely comprehensible to me.
O filmi pek anlamadım.