can’t help ile ilgili cümleler

can’t help ile ilgili cümleler

√ “-memek elimde değil, -meden duramıyorum, kendimi alamıyorum” anlamındadır:

She’s a selfish woman, but somehow you can’t help liking her.
Bencil bir kadındır ama her nasılsa onu sevmemek elde değil.

Excuse me, I couldn’t help overhearing what you said.
Affedersiniz, dediklerinize elimde olmadan kulak misafiri oldum.

√ Can’t help yapısından sonra but + mastar yapısı kullanılabilir. Bu kullanım, Amerikan İngilizcesinde yaygındır:

I can’t help but wonder what I should do next.
Daha sonra ne yapmam gerektiğini merak etmekten kendimi alamıyorum.