broad ve wide ile ilgili cümleler

broad ve wide ile ilgili cümleler

√ İki kelime de “geniş” anlamına gelir. Bu iki kelimeden broad daha resmî dilde kullanılır:

The road was wide enough for two cars to pass.
Yol, iki arabanın geçeceği kadar genişti.

The car’s too wide for the garage.
Araba, garaja sığmayacak kadar geniş.

She wore a simple green dress with a broad black belt.
Geniş siyah bir kemeri olan sade yeşil bir elbise giymişti.

√ Broad, aynı zamanda bazı ifadelerde yaygındır:

broad shoulders
geniş omuzlar

a broad back
geniş bir sırt

wide eyes
büyük/iri gözler

a wide mouth
geniş/büyük bir ağız

√ Wide, ölçü ifadelerinde kullanılır. Kelime sırasına dikkat edin:

The river is about half a mile wide.
Nehrin genişliği yaklaşık yarım mil. (… wide half a mile denmez)

√ Her iki kelime de soyut ifadelerde kullanılır. Bunlardan bazıları aşağıda verilmiştir:

broad-minded
geniş görüşlü, açık fikirli, hoşgörülü

broad daylight
güpegündüz, gün ışığı

a wide variety/range of …
geniş kapsamlı, çok çeşitli