both and ile ilgili cümleler

both and ile ilgili cümleler

√ “Hem … hem de” anlamındaki bu ifadede kullanılan kelimeler genellikle aynı türdendir:

She’s both pretty and clever.
Hem güzel hem de akıllı. (sıfatlar kullanılmış)

I spoke to both the Director and her secretary.
Hem müdürle hem de sekreteri ile konuştum. (isimler kullanılmış)

She both dances and sings.
Hem dans eder hem de şarkı söyler. (fiiller kullanılmış)

√ Ancak bazı insanlar tercih etmese de aksi kullanımlar da söz konusudur:

She both dances and she sings.
Hem dans eder hem de şarkı söyler. (both + fiil; and + cümlecik)


I both play the piano and the violin.
Hem piyano hem de keman çalarım.


√ Bu yapıda both kelimesi ile bir cümlecik başlamaz:

You can both borrow the flat and (you can) use our car.
Hem daireyi ödünç alabilir hem de bizim arabayı kullanabilirsin. (Both you can borrow the flat and you can use our car denmez)