born ile ilgili cümleler

born ile ilgili cümleler

√ “Doğmak, dünyaya gelmek” anlamında edilgen yapıdaki to be born ifadesi kullanılır:

Hundreds of children are born deaf every year.
Her yıl yüzlerce çocuk sağır doğuyor.


I was born in 1961 in Istanbul.
1961’de İstanbul’da doğdum.

Her grandfather died before she was born.
Doğmadan önce büyükbabası öldü.