BlackBerry

BlackBerry

A:    Why is The BlackBerry so successful? 
       ( BlackBerry neden bu kadar başarılı? )

A:    The device is very popular with executives because they can access their emails outside the office. 
       ( Cihaz kullanıcılar açısından çok popüler, çünkü insanlar ofis dışında elektronik postalarına girebiliyorlar. )

A:    It is a mobile phone with Internet access, and was introduced in 1997. 
       ( Cihaz internet girişi olan bir cep telefonu olup 1997 yılında piyasaya sunuldu. )

A:    It uses 'push technology'. 
       ( Güncelleme teknolojisini kullanmakta. )

A:    This means that e-mails automatically appear on the screen, and you do not need to download them. 
       ( Yani elektronik postalar ekran üzerinde otomatik olarak görünmekte ve bunları indirmek zorunda kalmamaktasınız. )

A:    But there is a possible problem with using The BlackBerry. 
       ( Fakat BlackBerry kullanımıyla ilgili olası bir problem söz konusu. )

A:    It can be addictive. 
       ( Bağımlılık yapabilir. )

A:    When an executive never turns his BlackBerry off and keeps checking it for -e-mails, he is addicted to it. 
       ( Bir kullanıcı BlackBerry'sini hiç kapatmadığında ve elektronik postalarını kontrol etmeyi sürdürdüğünde, ona bağımlı hale gelmektedir. )

A:    How can we analyse The BlackBerry's business model? 
       ( BlackBerry'nin iş modelini nasıl analiz edebiliriz? )

A:    Research in Motion, is the Canadian company that produces the BlackBerry, the machine that dominates the wire-less email market. 
       ( Research in Motion isimli Kanada'lı bir şirket kablosuz elektronik posta piyasasına hakim olan BlackBerry cihazını üretmektedir. )

A:    In 2007, 15 million people used a Blackberry, and company revenues were over $7 billion. 
       ( 2007 yılında 15 milyon insan Blackberry kullandı ve şirket gelirleri 7 milyar dolardan fazlaydı. )

A:    It is a great success but there are threats to its business. 
       ( Bu büyük bir başarıydı fakat bu işe ilişkin tehditler söz konusu. )

A:    These include: increased competition from Microsoft and Apple, and patent disputes with other companies. 
       ( Bunlar Microsoft ve Apple'dan gelen ve artış gösteren rekabet ve diğer şirketlerle olan patent uyuşmazlıklarını içermektedir. )