big ile ilgili cümleler

big ile ilgili cümleler


√ Somut isimlerle çoğunlukla big ve large kullanılır. Big, teklifsiz dilde çok yaygındır:

This shirt isn’t big enough.
Bu gömlek yeterince büyük değil.


Big, teklifsiz dilde sayılabilen soyut isimlerle kullanılabilir:

You’re making a big mistake.
Büyük bir hata yapıyorsun.

√ Large, miktar ve oran anlatan sayılabilen soyut isimlerle kullanılır:

We’re thinking of giving your firm a very large order.
Firmanıza çok büyük bir sipariş vermeyi düşünüyoruz.

There was a large error in the accounts.
Hesaplarda büyük bir hata var.

She spent large sums on entertaining.
Eğlenceye büyük paralar harcadı.

He wrote a large part of the book while he was in hospital.
Kitabın büyük bir bölümünü hastanedeyken yazdı.

√ Big ve large, sayılamayan isimlerle genelde kullanılmaz. Ancak big business, big trouble gibi bazı kalıplaşmış ifadeler vardır.

√ Large kelimesi, wide gibi “geniş” anlamında kullanılmaz:

The river is 200 metres wide.
Nehir, 200 metre genişliğindedir. (… 200 metres large denmez)