Beneath ile ilgili cümleler

Beneath ile ilgili cümleler

√ Beneath, oldukça edebi bir tarzda kullanılır:

We took shelter beneath a huge oak tree.
Koskocaman bir meşe ağacının altına sığındık.

Beneath ayrıca, bazı kalıplaşmış deyimlerde yaygın olarak kullanılır:

He acts as if I was beneath his notice.
Beni adam yerine koymuyor.

Her behaviour is beneath contempt.
Tavrı çok rezil/aşağılık.