Been ile ilgili cümleler

Been ile ilgili cümleler

√ Been, çoğunlukla “gelmek” ve “gitmek” fiillerinin past participle’ı olarak kullanılır. Çünkü Türkçe düşünüldüğünde, her “gelmek” ve “gitmek” demek istediğimizde go ve come fiillerini kullanamayız:

My uncle has been to see us twice since Christmas.
Amcam, Noelden bu yana iki kez bizi görmeye geldi.

I haven’t been to the theatre for ages.
Uzun zamandır tiyatroya gitmedim.

Have you ever been to New York?
Hiç New York’a gittin mi?

√ Been aynı zamanda tamamlanmış ziyaretleri anlatır. Yani “geldi ve gitti” anlamına gelir. Come ve go fiilleriyle karşılaştıralım:

The postman’s already been.
Postacı geldi. (= Geldi ve gitti)

Jane’s come, so we can start work.
Jane geldi, artık işe başlayabiliriz. (= geldi ve hâlâ burada)

I’ve been to Boston twice this week.
Bu hafta iki kez Boston’a gittim. (= gittim ve döndüm)

Where’s Liz? ~ She’s gone to Boston.
Liz nerede? ~ Boston’a gitti. (= ya yolda ya da orada ama dönmedi)