be supposed to ile ilgili cümleler

be supposed to ile ilgili cümleler

Anlam olarak should’a yakın olan bu yapı, kurallara ya da yasalara göre ne yapılması gerektiğini ya da olması beklenen şeyleri anlatmada kullanılır. Geniş zamanda am/is/are supposed to olarak kullanılırken, geçmiş zamanda was/were supposed to olarak kullanılır:

You are supposed to start work at 9 every morning.
Her sabah saat 9’da işe başlaman gerek.

Lucy was supposed to come to lunch.
Lucy’nin yemeğe gelmesi bekleniyordu.

People under 18 aren’t supposed to buy alcoholic drinks.
18 yaşından küçüklerin alkollü içki alması yasaktır.

You’re not supposed to park here.
Buraya park yapmamanız gerek/park yapmanız yasak.

The meeting was supposed to end at 5.
Toplantının 5’te bitmesi bekleniyordu.